Φυσικό αέριο αττικής - τιμή

Τιμή Φυσικού Αερίου
και Εξοικονόμηση

Φυσικό Αέριο ή Πετρέλαιο;
Ακόμα αναρωτιέστε; Έχετε κάθε λόγο να επιλέξετε το Φυσικό Αέριο! Το Φυσικό Αέριο είναι πολύ πιο οικονομικό από το πετρέλαιο θέρμανσης, πρακτικό και σας  προσφέρει αδιάκοπη και ενιαία θέρμανση, άφθονο ζεστό νερό και πιο νόστιμο φαγητό. Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι με βάση την τιμή διάθεσής του στην αγορά είναι έως και 44% πιο οικονομικό από το πετρέλαιο θέρμανσης.

Η τιμή του φυσικού αερίου αφορά Οικιακό Τιμολόγιο με χρήση θέρμανσης. Συμπεριλαμβάνει χρέωση προμήθειας, μεταφοράς και διανομής (Ρυθμιζόμενες χρεώσεις) καθώς και όλους τους επιβαλλόμενους από την Πολιτεία φόρους και τέλη.

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης προέρχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (http://www.fuelprices.gr/deltia.view) και συγκεκριμένα από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων για την Αττική και αφορά την τιμή της 1ης εβδομάδας του εκάστοτε τρέχοντα μήνα.
Συμπεριλαμβάνει όλους τους επιβαλόμενους από την Πολιτεία φόρους και τέλη, και υπολογίζεται βάσει της Α.Θ.Δ. του πετρελαίου θέρμανσης (10,525 kWh ΑΘΔ / lt).

Η τιμή του ρεύματος βασίζεται σε ενδεικτική τιμή Οικιακού Τιμολογίου για κατανάλωση 1600 kWh έως 2000 kWh/τετράμηνο, από τον βασικό προμηθευτή. Συμπεριλαμβάνει όλους τους επιβαλλόμενους από την Πολιτεία φόρους και τέλη, και τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, ενώ δεν συμπεριλαμβάνει πάγια και χρεώσεις υπέρ τρίτων (ΕΡΤ και Δήμοι).