Φυσικό αέριο αττικής - περιβάλλον

Φυσικό Αέριο,
το καθαρότερο καύσιμοΤο φυσικό αέριο είναι το πιο καθαρό και λιγότερο ρυπογόνο συμβατικό καύσιμο. Η καύση του παράγει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα (CO2), οπότε υποκαθιστώντας τα άλλα καύσιμα συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, ενώ είναι καθαρή και πρακτικά δεν εκπέμπει αιθάλη και αιωρούμενα σωματίδια, περιορίζοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση (αιθαλομίχλη). Δεν περιέχει ενώσεις θείου που ρυπαίνουν το περιβάλλον και προκαλούν το φαινόμενο της όξινης βροχής.

Μια πολυκατοικία με φυσικό αέριο εξοικονομεί το CO2 που εκπέμπουν 2 αυτοκίνητα!

Ενώ η ετήσια μείωση εκπομπών ρύπων από την χρήση φυσικού αερίου στην Αττική είναι
210.000 tn CO2  που ισοδυναμούσε με την αύξηση της δασικής έκτασης της Αττικής κατά 30%!