Κάλυψη δικτύου

Σήμερα το δίκτυο του Φυσικού Αερίου διαχειρίζονται οι Εταιρείες Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) οι οποίες έχουν στην αρμοδιότητά τους τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου φυσικού αερίου.

Για την Αττική αρμόδια εταιρεία είναι η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής), για την Θεσσαλονίκη - Θεσσαλία η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας και για την υπόλοιπη Ελλάδα η ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος.

Ενημερωθείτε για τα σημεία με ενεργοποιημένο δίκτυο Φυσικού Αερίου και μάθετε εάν υπάρχει διαθεσιμότητα και στο δικό σας δρόμο!

Δείτε αν υπάρχει δίκτυο στη γειτονιά σας!