Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αν δεν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου στην διεύθυνση του ενδιαφέροντός σας, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τον προγραμματισμό κατασκευής δικτύου. Τα στοιχεία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Ενδιαφέρομαι ως:
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ενδιαφέρομαι για σύνδεση σε*:
Χρήση φυσικού αερίου*:

Σημείωση: Η Εταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι εμφανιζόμενες στην παρούσα εφαρμογή πληροφορίες να είναι ακριβείς και αληθείς, ουδεμία όμως ευθύνη φέρει για την πληρότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών αυτών. Προκειμένου να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία που διατίθενται στην παρούσα μπορείτε να επικοινωνήσετε στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών στο 1133.