• Ασφάλεια χρήσης φυσικού αερίου

  • Είναι ασφαλές το φυσικό αέριο;

   Το φυσικό αέριο είναι ασφαλές. Σε αυτό συμβάλλουν η τήρηση αυστηρών προδιαγραφών για την κατασκευή των δικτύων και εγκαταστάσεων φυσικό αέριο, και οι τακτικοί έλεγχοι που γίνονται.

  • Εκρήγνυται το φυσικό αέριο;

   Το φυσικό αέριο αναφλέγεται μόνο εάν αναμιχθεί με αέρα σε μία πολύ συγκεκριμένη αναλογία και εάν υπάρξει συγχρόνως σπινθήρας.

  • Σε τι διαφέρει το φυσικό αέριο από το υγραέριο;

   Το φυσικό αέριο είναι κυρίως μεθάνιο ενώ το υγραέριο είναι βαρύτεροι υδρογονάνθρακες. Αυτή η διαφορά κάνει το φυσικό αέριο ελαφρύτερο του αέρα ενώ το υγραέριο είναι βαρύτερο από τον ατμοσφαιρικό αέρα, που σημαίνει ότι σε τυχόν διαφυγή το υγραέριο συγκεντρώνεται χαμηλά με κίνδυνο έκρηξης. Το φυσικό αέριο φτάνει στο σπίτι σας και στα σημεία ακριβώς που το χρειάζεστε (κουζίνα, μπάνιο, κλπ.) με δίκτυα χαμηλής πίεσης και δεν αποθηκεύεται σε μπουκάλες όπως το υγραέριο.

  • Πόσο επικίνδυνο είναι όταν χρησιμοποιείς την πρώτη φορά φυσικό αέριο που δεν ξέρεις;

   Το φυσικό αέριο είναι καύσιμο που διακινείται μέσω δικτύων. Επομένως δεν έρχεστε σε απευθείας επαφή με αυτό. Οι φυσικές του ιδιότητες, η τήρηση αυστηρών προδιαγραφών στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων διανομής και εσωτερικών εγκαταστάσεων και συσκευών, καθώς και η απλότητα των συσκευών στη χρήση τους, το καθιστούν ασφαλές στη χρήση αμέσως.  

  • Ασφάλεια από συσκευές φυσικού αερίου

   Σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα της συσκευής, ο ειδικός μηχανισμός που διαθέτουν οι συσκευές φυσικού αερίου διακόπτει αυτόματα την παροχή του. Επιπλέον μπορεί να τοποθετηθεί ειδικός ανιχνευτής φυσικού αερίου στο χώρο με αυτοματισμό διακοπής της παροχής του.