Φυσικό αέριο αττικής - εταιρική κοινωνική ευθύνη

Προσανατολισμός
στον άνθρωπο

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ακολουθώντας το κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας η συνεισφορά είναι ιδιαίτερα σημαντική σε όλη τη διάρκεια της πορείας της.

Με σεβασμό στον άνθρωπο ως καταναλωτή αλλά και ως εργαζόμενο, στην κοινωνία και το περιβάλλον η Εταιρεία επιδεικνύει ενδιαφέρον κι ευαισθησία και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που δημιουργούν αξία.  

Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας υποστηρίζει τις δράσεις Κοινωφελών Οργανισμών κι ευαισθητοποιεί τους εργαζόμενούς της με ενέργειες που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Προωθεί τη χρήση του φυσικού αερίου στον επιβαρυμένο αστικό ιστό του λεκανοπεδίου καταπολεμώντας το πρόβλημα της αιθαλομίχλης καθώς το φυσικό αέριο σημειώνει χαμηλά μεγέθη εκπεμπόμενων ρύπων σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα.

Ενίσχυση της Εταιρίας κατά της Κακοποίησης του Παιδιού – ΕΛΙΖΑ

Το Φυσικό Αέριο στο πλαίσιο του κοινωνικού χαρακτήρα και σύμφωνα με την εταιρική πολιτική να υποστηρίζει τη δράση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων την περίοδο των εορτών επέλεξε την Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού – ΕΛΙΖΑ προκειμένου να ενισχύσει τους σκοπούς της. Το Φυσικό Αέριο αναγνωρίζει το πολύ σημαντικό έργο που επιτελεί ο συγκεκριμένος φορέας και ειδικά τη συνεργασία της Εταιρίας ΕΛΙΖΑ με την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και αντίστοιχες του εξωτερικού για την εκπαίδευση επαγγελματιών Υγείας προκειμένου να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται περιστατικά παιδιών με υποψία σωματικής κακοποίησης.