Φυσικό αέριο αττικής - βιομηχανία και συμαπραγωγή

Βιομηχανία
& Συμπαραγωγή

Βιομηχανία

Η χρήση του φυσικού αερίου στη βιομηχανία είναι τόσο άμεση όσο και έμμεση. 
Άμεση εφαρμογή συναντάται σε χυτήρια, ξηραντήρια, πιεστήρια και λοιπές κατηγορίες επιχειρήσεων.
Έμμεση εφαρμογή γίνεται με κάποιο ρευστό, όπως με την παραγωγή ατμού, ζεστού νερού, τη θέρμανση λαδιού.

Συμπαραγωγή

Με το φυσικό αέριο μπορείτε να παράγετε ηλεκτρικό ρεύμα για την κάλυψη των αναγκών σας.  Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης (ή αεριοστρόβιλοι), με την καύση του φυσικού αερίου, παράγουν ηλεκτρική και θερμική ενέργεια.