Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κοινοποιώντας σε εμάς τα προσωπικά σας δεδομένα θεωρείται ότι έχετε παράσχει την άδειά σας, όπου αυτό απαιτείται ή ενδείκνυται, για την περαιτέρω κοινοποίησή τους σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Τα προσωπικά δεδομένα σας ελέγχονται σε τελικό στάδιο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ.

Σκοπός συλλογής των δεδομένων
Ένας από τους σκοπούς της ιστοσελίδας μας είναι να σας ενημερώσουμε για το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία (μεταξύ άλλων, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) προκειμένου να σας παράσχουμε καλύτερα τις απαιτούμενες υπηρεσίες ή πληροφορίες. Συνεπώς, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας προκειμένου να:

- απαντήσουμε σε ερωτήσεις ή αιτήματα που μας υποβάλλετε

-  διαχειριστούμε ή εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τυχόν - σύμβαση που διαθέτετε με εμάς

- διαχειριστούμε και να επιλύσουμε προβλήματα με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που σας παρέχονται

- δημιουργήσουμε προϊόντα ή υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών σας.

Για να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Σεβόμενοι την ιδιωτικότητά σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό αυτό μόνο εν γνώσει σας και, εφόσον απαιτείται, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας προτού τα χρησιμοποιήσουμε για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

Επιπλέον, εάν οποτεδήποτε επιθυμείτε να διακόψουμε τη χρήση των στοιχείων σας για οποιονδήποτε ή για όλους τους ανωτέρω σκοπούς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας όπως προβλέπεται κατωτέρω. Θα διακόψουμε τη χρήση των στοιχείων σας για τους σκοπούς αυτούς το συντομότερο δυνατό.

Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων, δεν θα γνωστοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την άδειά σας, παρά μόνο εφόσον έχουμε νόμιμο δικαίωμα ή υποχρέωση να το πράξουμε (για παράδειγμα, εάν απαιτηθεί στο πλαίσιο νομικής διαδικασίας ή για την πρόληψη απάτης ή άλλου εγκλήματος) ή εάν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία ή/και την προάσπιση των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της προσωπικής ασφάλειάς μας, καθώς και των χρηστών/πελατών μας ή άλλων προσώπων.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για οποιονδήποτε σκοπό εφόσον μας υποδείξετε κατά τον χρόνο υποβολής τους ή μεταγενέστερα ότι δεν επιθυμείτε να τα χρησιμοποιήσουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Συλλογή μη προσωπικών στοιχείων

Μπορούμε να συλλέγουμε αυτόματα μη προσωπικές πληροφορίες για εσάς, όπως το είδος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή την ιστοσελίδα από την οποία συνδεθήκατε με τη δική μας. Μπορούμε επίσης να συγκεντρώνουμε στοιχεία που έχετε υποβάλει στην ιστοσελίδα (για παράδειγμα, την ηλικία σας και την πόλη διαμονής σας). Δεν είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας από τις πληροφορίες αυτές, οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να μας βοηθήσουν να παρέχουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Ενδέχεται κατά καιρούς να παρέχουμε σε τρίτους τις εν λόγω μη προσωπικές ή συγκεντρωτικές πληροφορίες για χρήση αυτών σε σχέση με την παρούσα ιστοσελίδα.

Διατήρηση της ακρίβειας των αρχείων μας

Στόχος μας είναι η όσο το δυνατόν ακριβέστερη τήρηση των δεδομένων σας. Εάν θέλετε να ελέγξετε, τροποποιήσετε ή διαγράψετε τα στοιχεία που μας έχετε παράσχει, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας όπως προβλέπεται κατωτέρω.

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Έχουμε εφαρμόσει τεχνολογία και πολιτικές με στόχο την προστασία της ιδιωτικότητάς σας έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης, ενώ εφαρμόζουμε διαρκώς νέα μέτρα με την πρόοδο της τεχνολογίας, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων σας που υποβάλλονται σε άλλες ιστοσελίδες

Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες ή εισήλθατε στην ιστοσελίδα μας μέσω συνδέσμου από άλλη ιστοσελίδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να αναλάβουμε οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας και τις πρακτικές άλλων ιστοσελίδων. Το περιεχόμενο αυτό υπόκειται στους όρους χρήσης των αντίστοιχων ιστοσελίδων και διέπεται από τις κατευθυντήριες γραμμές και πληροφορίες περί ιδιωτικότητας που προβλέπονται σχετικά με τη χρήση τους στις αντίστοιχες ιστοσελίδες.

Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής

Ενδέχεται κατά καιρούς να προβαίνουμε σε τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής. Σε περίπτωση που υπάρξουν ουσιώδεις τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής και του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα αναρτούμε τις σχετικές τροποποιήσεις στην παρούσα σελίδα και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές. Παρακαλούμε να ανατρέχετε στην παρούσα πολιτική προστασίας τακτικά.

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην παρούσα πολιτική μπορείτε να  επικοινωνήσετε με email στο info@aerioattikis.gr και στο pressoffice@aerioattikis.gr, καθώς και με το Γραφείο Τύπου, στα τηλέφωνα 2103406421 και 210-3406126, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.