Είσαι εδώ: Αρχική Σελίδα > Οικιακός Καταναλωτής > Υπάρχων Πελάτης

Τιμολόγια φ.α. οικιακής χρήσης

135 Τιμολόγια φ.α. οικιακής χρήσης Από <strong>1η Οκτωβρίου 2011</strong> η ΕΠΑ Αττικής εφαρμόζει τη <strong><a href="../../../../default.aspx?pid=34&amp;la=1&amp;artid=1896" target="_blank">νέα τιμολογιακή πολιτική</a> </strong>που βασίζεται στο κόστος προμήθειας φυσικού αερίου.<br /> <br /> Συγκεκριμένα, η τιμή χρέωσης ενέργειας του φυσικού αερίου θα αναθεωρείται σε μηνιαία βάση και θα προκύπτει από το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου της ΕΠΑ Αττικής από τη ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου). Στην τιμή αυτή θα προστίθεται ένα σταθερό περιθώριο διανομής καθώς και οι επιβαλλόμενοι από την Ελληνική Πολιτεία φόροι (ΦΠΑ, ΕΦΚ, κλπ.). <br /> <br /> <strong>Τιμή Πώλησης Φυσικού Αερίου = Κόστος προμήθειας Φ.Α. + Περιθώριο Διανομής ΕΠΑ Αττικής + Φόροι</strong><br /> <br /> Σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική όλοι οι&nbsp;οικιακοί καταναλωτές, που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για οικιακή χρήση (θέρμανση, μαγείρεμα, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης), εκτός από Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή (ΣΗΘ), θα λαμβάνουν ένα ενιαίο τιμολόγιο, <strong>το ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ </strong><strong>«Ο»</strong>, το οποίο αντικαθιστά το ισχύον τιμολόγιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. <br /> <br /> Οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού/Θερμότητας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το<strong> </strong>ειδικό<strong> Τιμολόγιο Κλιματισμού/Συμπαραγωγής «ΚΣ»</strong> για το οποίο ισχύουν και ειδικές εκπτώσεις.<br /> <br /> Σημειώνεται ότι για τους πελάτες με κεντρική θέρμανση εκδίδεται λογαριασμός μία φορά το μήνα (αλλαγή από 01/01/2013), ενώ για τους υπόλοιπους οικιακούς πελάτες ο λογαριασμός εκδίδεται σε διμηνιαία βάση.<br /> <br /> <tmplitem templatename="faq" itemname="epa.faq" categoryid="34" id="faq"><br /> <br /> </tmplitem> 34 0 31

Από 1η Οκτωβρίου 2011 η ΕΠΑ Αττικής εφαρμόζει τη νέα τιμολογιακή πολιτική που βασίζεται στο κόστος προμήθειας φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, η τιμή χρέωσης ενέργειας του φυσικού αερίου θα αναθεωρείται σε μηνιαία βάση και θα προκύπτει από το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου της ΕΠΑ Αττικής από τη ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου). Στην τιμή αυτή θα προστίθεται ένα σταθερό περιθώριο διανομής καθώς και οι επιβαλλόμενοι από την Ελληνική Πολιτεία φόροι (ΦΠΑ, ΕΦΚ, κλπ.).

Τιμή Πώλησης Φυσικού Αερίου = Κόστος προμήθειας Φ.Α. + Περιθώριο Διανομής ΕΠΑ Αττικής + Φόροι

Σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική όλοι οι οικιακοί καταναλωτές, που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για οικιακή χρήση (θέρμανση, μαγείρεμα, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης), εκτός από Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή (ΣΗΘ), θα λαμβάνουν ένα ενιαίο τιμολόγιο, το ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ «Ο», το οποίο αντικαθιστά το ισχύον τιμολόγιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού/Θερμότητας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το ειδικό Τιμολόγιο Κλιματισμού/Συμπαραγωγής «ΚΣ» για το οποίο ισχύουν και ειδικές εκπτώσεις.

Σημειώνεται ότι για τους πελάτες με κεντρική θέρμανση εκδίδεται λογαριασμός μία φορά το μήνα (αλλαγή από 01/01/2013), ενώ για τους υπόλοιπους οικιακούς πελάτες ο λογαριασμός εκδίδεται σε διμηνιαία βάση.

 
 Είμαι

Please wait... loading
Please wait... loading

Τελευταία Ενημέρωση

Εργαλεία

| Σημεία Εξυπηρέτησης| Μετατροπέας| Εξοικονόμηση Οικιακού| Ευρετήριο συσκευών| Καταχώρηση ενδείξεων μετρητή

Με ένα click

24.03.2017 Τελευταία Ενημέρωση