Είσαι εδώ: Αρχική Σελίδα > Υπηρεσίες > Συνεργάτης

Συνεργάτης

 
 
 
 
 
ΥΑ Δ3/Α/6598, ΦΕΚ Β' 976/ 28-3-2012

Αφορά στον Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar.


Με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση, αναθεωρείται ο Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar (ΦΕΚ 963, Τεύχος Β’, 15/7/2003).

Συγκεκριμένα, από τις 28/3/2012 ισχύουν τα παρακάτω:

  1. Για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού ΦΕΚ 963, Τεύχος Β’, 15/7/2003, καθώς και οι διατάξεις της Υ.Α. Δ3/Α/22560 (ΦΕΚ 1730, Τεύχος Β’, 09/12/2005).
  2. Για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας από 500 mbar έως και 1 bar παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της Υ.Α. Δ3/Α/22560 (ΦΕΚ 1730, Τεύχος Β’, 09/12/2005), ενώ εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού ΦΕΚ 963, Τεύχος Β’, 15/7/2003, πλην εκείνων  που αναφέρονται στα υλικά και στα πιστοποιητικά καταλληλότητας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις μεταβατικές διατάξεις του κεφαλαίου 14 του νέου Τεχνικού Κανονισμού. 
  3. Για τις εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων ή τμήματα αυτών που προϋπήρχαν της εφαρμογής του νέου Τεχνικού Κανονισμού, απαιτείται η προσαρμογή τους στις διατάξεις αυτού, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, εντός χρονικού διαστήματος τριών ετών.
Download ΦΕΚ.pdf

Παρακάτω ακολουθεί πίνακας με τις κυριότερες διαφορές του νέου τεχνικού κανονισμού εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar (ΦΕΚ 976, Τεύχος Β’, 28/3/2012) με τον προηγούμενο τεχνικό κανονισμό (ΦΕΚ 963, Τεύχος Β’, 15/7/2003).

Πίνακας διαφορών.pdf
 

Είμαι

Please wait... loading
Please wait... loading

Τελευταία Ενημέρωση

Εργαλεία

| Σημεία Εξυπηρέτησης| Μετατροπέας| Εξοικονόμηση Οικιακού| Ευρετήριο συσκευών| Καταχώρηση ενδείξεων μετρητή
24.03.2017 Τελευταία Ενημέρωση